Kisah Lelaki Pemarah

Suatu hari seorang lelaki pemarah mendamprat kakeknya dengan kata-kata kasar. Sang Kakek mendengarkannya dengan sabar, tenang, tidak berkata sepatah pun. Akhirnya lelaki itu berhenti memaki. Setelah a...

Doa Seorang Hamba

Aku meminta kepada Allah untuk menyingkirkan penderitaanku. Allah menjawab, Tidak. Itu bukan untuk Kusingkirkan, tetapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Allah untuk menyempurnakan kecacatan...