037-ratapan-doa-seorang-hamba-menderita

Doa Seorang Hamba

Aku meminta kepada Allah untuk menyingkirkan penderitaanku. Allah menjawab, Tidak. Itu bukan untuk Kusingkirkan, tetapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Allah untuk menyempurnakan kecacatan...